Методичні матеріали по написанню курсових робіт, дипломних проектів і  проведення кваліфікаційної атестації

Курсова робота є важливою та однією з найефективніших формою самостійного вивчення слухачами матеріалів курсу. Курсова робота дозволяє перевірити якість здобутих знань; виявити здатність студента до самостійного осмислення проблеми, творчого критичного її дослідження; визначити його вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні (архівні) джерела, застосовувати отриманні знання при вирішенні практичних завдань; встановити рівень опанування ним сучасних методів дослідження, а також уміння формувати висновки, пропозиції і рекомендації з предмета дослідження; проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку діяльність та оформити її результати.

В цьому курсі ви знайдете методичні рекомендації як повинна виглядати структура курсової роботи, які основні етапи її виконання; як складається бібліографія; порядок написання курсової та вимоги до оформлення курсової роботи.